Regulamentul pentru vizitatori al IULIUS MALL CLUJ-NAPOCA

Iulius Mall Cluj-Napoca („Mall-ul”) reprezintă domeniu privat, în care se aplică legislaţia în vigoare, iar acest Regulament se aplică tuturor vizitatorilor Mall-ului, în toatezonele acestuia inclusiv, dar fără se limita la: interiorul și exteriorul Mall-ului, parcul, parcările, clădirile de birouri, aleile de acces adiacente Mall-ului. Intrarea în Iulius Mall Cluj-Napoca înseamnă acceptarea prevederilor prezentului regulament.

Din dorința de a asigura tuturor clienților o experiență plăcută și sigură, Managementul Mall-ului a elaboratprezentul Regulament. Iulius Mall Cluj-Napoca își rezervă dreptul de a-și selecta vizitatorii, de a interzice accesul sau de a conduce în afara Mall-ului pe aceia care încalcă prevederile acestui Regulament. Vizitatorii sunt răspunzători pentru daunele directe și indirecte cauzate pe spațiile Mall- ului, proprietarului, chiriașilor, angajaților, vizitatorilor și partenerilor Mall-ului și/sau oricăror alți terți.

Programul Iulius Mall Cluj-Napoca este 10.00 – 22.00, excepție făcând locațiile cu program special care sunt comunicate pe website-ul Mall-ului. Programul de funcționare poate varia în perioada sărbătorilor legale și poate fi modificat de către Managementul Mall-ului, fiind comunicatclienților prin intermediul website-ului și/sau altor mijloace fizice (afișe, pliante).

Reguli de comportament în Iulius Mall Cluj-Napoca:

 1. Acces
 • Pentru toți minorii (persoane sub 18 ani) este recomandat să fie însoțiți de un adult. Copiii (a se înțelege persoanele sub 12 ani) vor fi obligatoriu însoțiți și supravegheați permanent de un adult.
 • Adulții care intră însoțiți de copii au obligația de a nu lăsa copiii nesupravegheați. Mall-ul nu va fi responsabil de accidentarea acestora, ori de daunele cauzate de aceștia.
 • Este interzis accesul minorilor nesupravegheați de către însoțitorii lor în jurul lifturilor, scărilor rulante, trotuarelor rulante, rampelor de acces sau a balustradelor.
 • Accesul vizitatorilor este permis doar în timpul programului de funcționare.
 • Este interzis accesul cu cărucioare de tip supermarket de la comercianți din exteriorul Mall-ului.
 • Accesul pe culoarele de aprovizionare, în spațiile tehnice, de depozitare sau alte zone administrative nu este permis decât personalului autorizat.
 1. Ținută și comportament
 • Nu este permis accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice/drogurilor/substanțelor halucinogene/stupefiante, ori deținerea de arme de foc sau arme albe, droguri, stupefiante, substanțe toxice, explozive, inflamabile, lacrimogene sau periculoase și interzise de legislația în vigoare.
 • Nu este permis accesul vizitatorilor ce prezintă o ținută indecentă, murdară, deteriorată.
 • Nu este permisă incitarea la violență, consum de droguri, discriminare rasială, cu caracter fascist sau xenofob.
 • Persoanele cu salopete de lucru au acces doar cu prezentarea unui permis de lucru valid și în intervalul orar permis pentru lucrări.
 • Vor fi îndepărtate din areal persoanele cu un comportament violent, indecent, agresiv, recalcitrant și/sau care deranjează pe ceilalți vizitatori sau personalul Mall-ului.
 • Este interzisă murdărirea, distrugerea de orice fel (de exemplu prin zgâriere, mutare, rupere, găurire, demontare, deteriorare, inscripționare sau vopsire a oricărui element constructiv și decorativ), scoaterea din uz, limitarea funcționării ori oprirea oricărui dispozitiv, sau operarea lui în alt mod decât cel expres indicat.
 • Aruncarea deambalaje și deșeuri este permisă doar în locurile special amenajate și semnalizate în acest sens pe suprafața Mall-ului. Producerea de zgomote puternice, mirosuri, praf, noxe este de asemenea un comportament nepermis pe suprafața Mall- ului.
 • Fumatul este permis doar în spațiile marcate și amenajate din exteriorul clădirilor.
 • Nu este permisă desfășurarea de activități care aduc atingere imaginii Mall-ului sau partenerilor săi cum ar fi, dar fără a se limita la: promovarea companiilor concurente Mall-ului ori partenerilor săi, deplasare/scandare cu pancarte, semne, ori alte obiecte similare ori impovizații, manifestații/sloganuri politice ori sociale de orice fel, activități de boicotare a funcționării normale a activităților, etc..
 • În parc nu sunt permise: distrugerea vegetației și a amenajărilor, accesul cu animale de companie, consumul băuturilor alcoolice în afara cafenelelor și restaurantelor ori zonelor amenajate, grătarele și gătitul în aer liber, înotul sau accesulîn lac și fântâni.
 1. Obiecte permise/interzise
 • Nu va fi permis accesul cu arme de orice tip, decât personalului autorităților de stat și personaluluide pază autorizat și cu prezentarea unui permis de port-armă.
 • În interiorul Mall-ului nu vor fi utilizate rolele, bicicletele, trotinetele (inclusiv cele electrice), skateboard-urile, patinele cu rotile, segway, hoverboard-urile, și alte tipuri de mijloace de deplasare electrice ori mecanice. De asemenea, nu sunt permise jocurile cu mingi, bile, drone ori alte obiecte care pot pune în pericol siguranța celorlalți vizitatori.
 • Sunt permise: dispozitivele pentru persoanele cu dizabilități sau cele ale persoanelor care se deplasează cu greutate, cărucioarele pentru copii, precum și cele de cumpărături ale operatorilor din Mall.
 • În parc și pe alei este permisă utilizarea rolelor, bicicletelor, trotinetelor, skateboard-urilor, segway-urilor, mingilor și altor jocuri, dar fără a-i deranja sau a-i pune în pericolpe ceilalți vizitatori.
 1. Bagaje
 • Obiectele personale nu pot fi lăsate nesupravegheate, Management-ul Mall-ului nefiindresponsabil de dispariția ori deteriorarea acestora.
 • Bagajele abandonate vor fi îndepărtate imediat și reținute, iar posesorii le pot recupera, făcând dovada în acest sens, de la Centrul Informațional. Aceeași regulă se aplică și pentru obiectele lăsate în dulăpioarele de depozitare bagaje vizitatori.

 

 1. Supraveghere video și înregistrări, sesiuni foto- video
 • Suprafața Mall-ului este un obiectiv monitorizat video pentru siguranța vizitatorilor săi, iar acest lucru este semnalizat specific la intrările în Mall precum și în alte puncte. Puteți consulta măsurile pentru protecția datelor cu caracter personal la: http://iuliusmall.com/cluj/gdpr/
 • Înregistrarea audio și video, precum și fotografierea profesională sunt interzise fără acordul Managementului. Sedințele foto/video profesionale sunt supuse unui regim special și pot fi taxate, în funcție de scopul utilizării fotografiilor, și pot fi desfășurate numai după obținerea acordului Managementului.
 1. Activități diverse

Orice alte activități în afara vizitării și/sau a utilizării normale a facilităților oferite de Iulius Mall Cluj-Napoca, cum ar fi darfără a se limita la: acțiuni publicitare (distribuție de flyere, amplasare de afișe, semnalistică, bannere ori alte forme de semnalizare, difuzarea de spoturi audio ori video), interpelarea vizitatorilor, oferirea de mostre ori invitații, organizarea și desfășurarea de evenimente, spectacole, reprezentanții artistice, concerte, flash-mobs, cercetări de piață, chestionare, strângeri de fonduri, campanii electorale, pot avea loc doar cu informarea și acordul expres al Managementului. Mai multe informații pot fi obținute la Centrul Informațional.

 1. Parcarea
  Utilizarea spațiilor din parcare se face numai în termenii și condițiile regulamentului parcării

Iulius Mall Cluj-Napoca disponibil la adresa http://iuliusmall.com/cluj/regulament/ Acest regulament cuprinde prevederi precum:

 • Oprirea și staționarea autoturismelor, inclusiv a celor de tip taxi ori ride-sharing, se va efectua cu respectarea marcajelor, inscripțiilor și semnelor instalate, fără a bloca accesul în parcări sau carosabilul.
 • Este interzisă oprirea ori staționarea pe trotuare, alei, spațiile verzi, trecerile de pietoni, zonele rezervate, pe zonele hașurate, în dreptul parcărilor de biciclete sau în stațiile pentru mijloacele de transport călători.
 • Este interzisă ocuparea abuzivă a locurilor de parcare rezervate pentru persoanele cu dizabilități.

Prezentul Regulament poate fi modificat și completat de Managementul Iulius Mall Cluj- Napoca oricând consideră necesar.