Giveaway UNTOLD 2-12.07.2019

REGULAMENTUL CONCURSULUI ONLINE
„GIVEAWAY NEVERSEA”
2 – 12 iulie 2019

1. Organizatorul Concursului
Organizatorul campaniei promoţionale “GIVEAWAY UNTOLD” este ATTRIUS DEVELOPMENTS SRL cu
sediul în IAȘI, str. Palas, nr. 7A, clădirea A1 înregistrată la ORC cu nr. J 22-488-2017, CUI RO 37160477,
reprezentată de Dl. Emilian Gabriel Grosu în calitate de Administrator denumită în continuare „Organizator”

2. Perioada şi locul de desfăşurare
Concursul începe în data de 2 iulie 2019, ora 12.30 şi durează până în data de 12 iulie 2019, ora 15.00.

Concursul se desfăşoară pe pagina de Instagram Iulius Mall Suceava
(https://www.instagram.com/iuliusmallsuceava/?hl=ro).

3. Dreptul de participare
La concursul „GIVEAWAY UNTOLD” participă numai persoanele fizice, cu vârsta peste 18 ani.

Nu au drept de participare la acest concurs următoarele persoane: angajaţii Attrius Developments S.R.L., angajaţii si administratorii firmelor care administrează sau utilizeaza spatii in cadrul Iulius Mall Suceava și
Light Cleaning, Desko Security, angajaţii firmelor implicate în organizarea acestei promoţii, precum şi membrii familiilor acestora.

Organizatorul concursului este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv,
precum si de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.

4. Mecanismul concursului
Pentru a participa la concursul „GIVEAWAY UNTOLD” participanţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:

• Să aibă un cont valid de Instagram;
• Să urmareasca profilul de Instagram Iulius Mall Suceava
(https://www.instagram.com/iuliusmallsuceava/?hl=ro) @iuliusmallsuceava
• Să eticheteze într-un comentariu la postarea de concurs 2 persoane (cont de Instagram valid).

Dreptul de participare
• Deciziile de acordare a premiilor apartin in totalitate Attrius Developments SRL si nu pot fi contestate. In aceasta campanie nu au voie sa participe persoanele juridice, vanzatorii si patronii magazinelor, angajatii Iulius Mall si toti cei implicate in organizarea acestei campanii.

• Varsta minima de participare este de 18 ani. Pentru participantii minori, regulamentul campaniei impune ca acestia sa aiba acordul unui parinte, tutore sau persoana responsabila legal a acestora.

• Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala expresa si neechivoca a prezentului regulament.

• Persoanele participante la campanie se pot inscrie o singura data, folosind datele corecte de identificare. Daca in urma verificarilor, organizatorul va constata ca o persoana s-a inscris in concurs de mai multe ori, participarea acesteia va fi luata in considerare o singura data.

• In data de 12 iulie 2019, dupa ora 15.00, castigatorii vor fi extrasi online.
https://getcombot.com. sau https://lizaonair.com

• Pentru revendicarea premiilor, castigatorii vor transmite intr-un mesaj privat pe profilul de Instagram Iulius Mall Suceava, numele si prenumele.

• Premiile se acorda prin mentionarea datelor personale (nume si prenume) personalului Centrului Info Iulius Mall Suceava.

• In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de organizator, rezulta ca in procesul de participare nu a fost respectat acest regulament, oragnizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat unor astfel de activitati.

• 9. Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.iuliusmall.com/suceava.
Participarea la acest concurs implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament.
Premiul consta în 2-a abonamente (GENERAL ACCESS) la UNTOLD din perioada
01 – 04 august 2019, organizat la CLUJ-NAPOCA.
Această campanie nu este sponsorizată, asociată, administrată şi nu are nici o legătură cu Instagram® (www.instagram.com). Aceste informaţii vor fi folosite doar în condiţiile şi termenii din prezentul regulament.

5. Premii
Se va acorda un premiu:
• 2-a abonamente (General Access) la UNTOLD din perioada 01 – 04 august 2019, organizat la
Cluj-Napoca. Prin utilizarea acestui abonament, câștigătorul se obligă să accepte și să respecte regulamentul oficial al evenimentului disponibil pe www.untold.com

Valoarea unui abonament este de 565,34 lei, iar valoarea celor două abonamente oferite unui câștigător este de 1130,68 lei.

Premiile se vor ridica de la CentrulInfo din cadrul Iulius Mall Suceava în urma completării unui proces verbal de predare-primire.

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. Câştigătorii vor fi anunţațiprintr-o postare publică pe pagina de Instagram Iulius Mall Suceava care vor fi etichetati cu numele de utilizator cu care au participat la concurs. Organizatorul nu va acorda mai multe premii corespunzătoare unui cont creat pe reţeaua de socializare Instagram, chiar dacă de pe respectivul cont au participat persoane diferite. Numele de utilizator ale câştigătorilor vor fi postate pe pagina de Instagram Iulius Mall Suceava (https://www.instagram.com/iuliusmallsuceava/?hl=ro).
În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de premiu ori nerevendicarea premiului în termen de 3(trei) zile calendaristice de la anunţarea lui, câştigătorul respectiv va pierde dreptul de atribuire a premiului.

6. Limitarea răspunderii
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:
• erori cauzate de întreruperea conexiunii la Internet a participanţilor în timpul cât aceştia sunt pe pagina de Iulius Mall Suceava;
• erori cauzate de folosirea incorectă a computerului utilizat de participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului);
• erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului, erori de server ce conduc la disfuncţionalităţi ale paginii Iulius Mall Suceava.

7. Prelucrarea datelor personale
S.C. ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., prin prisma activității pe care o desfășoară, prelucrează cu bună-voință și în conformitate cu prevederile legale datele participanților la campaniile promoționale pe care le
desfășoară. S.C. ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. ia în mod regulat măsuri tehnice și organizatorice pentru securitatea datelor personale furnizate de către participanți, pe care le administrează doar pentru scopurile detaliate mai jos. Prin participarea la acestă campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identificare ( nume, prenume) să intre în baza de date a Organizatorului pentru a fi prelucrate în cadrul campaniei la care face referire prezentul regulament.

Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C. Attrius Developments S.R.L. în
conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001. Attrius Developments SRL este operator de date cu caracter
personal şi operează cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

Prin înscrierea la această promoţie, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul Campaniei şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a S.C. Attrius Developments
S.R.L.

Scopurile constituirii bazei de date sunt:
• Nume, Prenume: verificarea identității participantului/câștigătorului campaniei in momentul in
care acesta se prezinta la Centrul Info Iulius Mall pentru revendicarea premiului.

Scopurile pentru care sunt solicitate datele personale ale Participantilor sunt legate strict de identificarea
si validarea castigatorilor, ca de exemplu:
• Nume, Prenume: verificarea identității participantului/câștigătorului concursului, confirmarea ridicării premiului câștigat (dacă este cazul) și îndeplinirea obligațiilor legale financiare/fiscale.
Temeiul prelucrarii este constituit de consimtamantul exprimat de participant, regulamentul concursului si prevederile legale aplicabile.

Pentru câștigătorii concursului sunt colectate numele, prenumele și semnături pe procesele verbale de preluare a premiilor, în scopul de a se confirma ridicarea premiului și identitatea câștigătorului, pentru îndeplinirea obligațiilor financiare, fiscale care revin companiei ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. . Aceste date sunt colectate prin intermediul Asistentelor relații cu publicul de la Centrele Informaționale, care predau premiile, ajungând ulterior în departamentul Contabilitate, unde sunt stocate conform legislației fiscale și vor fi arhivate în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Participanții și câștigătorii au la dispoziție informații asupra colectării și utilizării datelor și la punctul „Prelucrarea datelor personale” din prezentul regulament al concursului.
Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa Attrius Developments SRL, Suceava, Calea Unirii nr. 22, Iulius Mall Suceava– Centrul Informational, în atenţia Departamentului Marketing. La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă, în funcţie de solicitare:

a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile legislației privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date;
c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;
d) sa respecte toate drepturile solicitantului prevazute de catre legislatia aplicabila din domeniul protectiei
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal.

8. Regulamentul Oficial
Regulamentul de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe site-ul Iulius Mall
Suceava (iuliusmall.com/suceava)

9. Soluţionarea litigiilor
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în
litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.

10. Încetarea campaniei
Campania promoţională poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă Majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta
Campanie.

Departament Marketing
IULIUS MALL SUCEAVA

Leave Comments