REGULAMENTUL PARCARII

Bine aţi venit în parcarea supraetajată OPENVILLE TIMIŞOARA

REGULAMENT PARCARE SUPRAETAJATĂ OPENVILLE

 

AVANTAJE PARKING

 • Acces automatizat şi securizat;
 • Monitorizare video;
 • Semnalizare locuri de parcare disponibile;
 • Ventilaţie şi sistem anti-incendiu automatizat;
 • Parcare acoperită la adăpost de fenomene meteo

 

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE A PARCĂRII CU PLATĂ

De luni până duminică, în regim non-stop (24/7);

În funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, accesul în incinta parcărilor poate fi temporar restricționat.

Administrația Openville își rezervă dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcării în care se vor aplica reguli specifice.

 

TARIFE PARCARE

 • Tariful (în intervalul 07.00-23.00): 3 (trei) lei/ ora de parcare;
 • Tariful nocturn (în intervalul 23.00-07.00): 1 (un) leu/ ora de parcare;
 • Abonament lunar parcare: 300 (trei sute) lei/lună;
 • Prima oră gratuită, cu excepția intervalului orar 23.00-07.00;
 • 30 de minute gratuite pentru manevre de ieșire din parcare din momentul achitării tichetului.

Toate tarifele mai sus menționate conțin TVA și se aplică pentru toate categoriile de vehicule care intră în incinta parcării.

! Tariful afișat este pe oră întreagă și nu este fracționabil.

Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru o oră întreagă.

 

I. REGULI APLICABILE

  • Această parcare este domeniu privat în care se aplică legislaţia în vigoare cu privire la circulaţia pe drumurile publice;
  • Intrarea în parcarea Openville, cu tichet sau cartelă de acces presupune acceptarea prezentului regulament;
  • Intrarea în parcarea Openville, se realizează cu tichet de parcare sau cartelă de acces; Conducătorii autovehiculelor nu vor intra în parcare fără tichetul eliberat la deschiderea barierei de acces, având în vedere faptul că ieșirea din parcare este permisă numai după achitarea și validarea tichetului de parcare, sau fără o cartelă de acces valabilă la momentul intrării în parcare (și la momentul ieșirii din parcare);
  • Pentru o bună desfăşurare a circulaţiei rutiere, vă rugăm să respectaţi indicaţiile afişate pe tabelele electronice din proximitatea zonelor de acces în parcare. Informaţiile afişate în culoarea albă indică locurile disponibile, iar în cazul în care parcarea corespunzătoare acelei intrări este plină se va afişa mesajul în culoarea roşie;
  • Când ajungeţi la bariera de intrare apăsaţi butonul pentru eliberarea tichetului de parcare. În cazul în care dețineți o cartelă de acces, ea va fi trecută prin dreptul scanner-ului de pe terminalul barierei. După ce aţi ridicat tichetul sau – după caz – după ce ați scanat cartela de acces, aşteptaţi până la deschiderea barierei şi urmaţi indicatoarele, marcajele rutiere şi informaţiile de pe afişajele electronice situate pe partea superioară a culoarelor auto;
  • Numărul de locuri disponibile este inscripţionat pe aceste afişaje cu verde;
  • Viteza maximă de circulaţie este de 5 km/h;
  • Înălţimea maximă admisă a autovehiculelor este indicată la intrările în parcare;
  • Pentru siguranţa dumneavoastră, recomandăm circulaţia cu farurile aprinse în incinta parcărilor;
  • Toți utilizatorii parcării au obligația de a se conforma instrucțiunilor primite de la personalul parcării;
  • Conducătorul autovehiculului trebuie să parcheze autovehiculul în spaţiul delimitat pentru acesta şi să respecte cu atenţie toate semnele interne din parcare și dispozițiile prezentului Regulament. Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere. În caz contrar, dacă un singur autovehicul ocupă două locuri de parcare, se va percepe un tarif orar de parcare dubluNerespectarea acestor obligații de a folosi  corespunzător zona de parcare, respectiv dacă un autovehicul este parcat neregulamentar SAU împiedică/îngreunează circulația în cadrul parcării SAU un singur autovehicul ocupă două sau mai multe locuri de parcare, dă dreptul Administraţiei Openville să blocheze autovehiculul și/sau să îl ridice și/sau să îl mute din cadrul parcării, cu suportarea de către proprietarul/posesorul acestuia a tuturor costurilor aferente, inclusiv costurile de blocare, de ridicare și costurile de parcare pentru perioada de staționare aferentă, conform tarifelor orare prevăzute prin prezentul Regulament. Pentru ridicarea fiecărui autovehicul și relocarea sa în Ansamblul Openville, se aplică clientului taxa de ridicare și/sau mutare/relocare, în cuantum de 300 lei, conform tarifului perceput de către societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. și taxa de deblocare de 100 lei. În cazul în care autovehiculul va fi ridicat și relocat în cadrul parcării societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., se aplică taxa de ridicare și relocare în cuantum de 500 lei și taxa de depozitare de 5 lei/zi (pentru fiecare zi de depozitare a vehiculului în cadrul respectivei parcări a SDM S.A.), conform tarifului perceput de către societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.. Administraţia Openville nu îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocării/mutării și/sau relocării autovehiculului;
  • După găsirea unui loc disponibil, parcarea maşinii şi intrarea în mall/complexul Openville, la întoarcere, în drum spre autoturism, reamintim clienților să achite contravaloarea parcării la automatele de plată din proximitatea căilor de acces spre parcare. După achitarea costului parcării, automatul de plată va returna tichetul de parcare. Clienții sunt rugați să păstreze tichetul de parcare, acesta făcând dovada efectuării plăţii și urmând a fi utilizat pentru părăsirea parcării;
  • Părăsirea parcării se realizează exclusiv în urma validării și achitării tarifului de parcare, utilizând tichetul de acces sau prin scanarea unei cartele de acces (emisă în baza unui abonament valabil la data scanării);
  • După achitarea tarifului aferent duratei de staționare, dreptul de parcare se anulează. Din momentul efectuării plăţii, fiecare client are la dispoziţie 30 minute gratuite pentru deplasarea la autovehicul şi părăsirea parcării; În caz contrar, se va datora tariful pentru încă o oră de parcare sau pentru o durată de timp mai mare, în funcție de staționarea realizată de către client după achitarea tarifului și va fi necesară achitarea costurilor aferente;
  • Deschiderea barierelor de ieşire se face automat, după introducerea în cititorul barierelor a tichetului de intrare achitat sau trecerea cartelei de acces prin dreptul scanner-ului;
  • În cazul pierderii/distrugerii tichetului într-un termen de 23 de ore de la intrarea în incinta parcării, se va achita o taxă de 50 lei la Centrele Info Parking și tariful de parcare aferent perioadei de staționare. Dacă s-a pierdut/deteriorat tichetul și intrarea în parcare a avut loc cu mai mult de 23 de ore în urmă se va achita o taxa de 50 de lei la Centrele Info Parking și dublul tarifului de parcare aferent perioadei de staționare. Achitarea acestor costuri se va realiza de către utilizator la Centrele Info Parking. În cazul pierderii tichetului de parcare, conducătorul auto trebuie să precizeze numărul exact al locului și nivelului aferent de parcare pentru care a pierdut tichetul de parcare, în scopul identificării în sistemul automat.
  • Perioada maximă de timp în care o maşină poate staţiona în parcare este de 23 de ore. De asemenea, ca o condiție suplimentară, pentru zonele de parcare special rezervate, staționarea poate fi realizată cel târziu până luni dimineață la ora 06.00. După acest interval maxim de staționare, Administrația Openville își rezervă dreptul de a bloca autovehiculul și/sau de a-l reloca, cu suportarea de către conducătorul auto a tuturor costurilor aferente, inclusiv taxa de deblocare și/sau relocare și costurile de staționare aferente (calculate conform tarifelor prevăzute în prezentul Regulament). Pentru ridicarea fiecărui autovehicul, se aplică clientului taxa de ridicare și relocare în incinta Ansamblului Openville, în cuantum de 300 lei, conform tarifului perceput de către societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. și taxa de deblocare de 100 lei. În cazul în care autovehiculul va fi ridicat și relocat în cadrul parcării societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., se aplică taxa de ridicare și relocare în cuantum de 500 lei și taxa de depozitare de 5 lei/zi (pentru fiecare zi de depozitare a vehiculului în cadrul respectivei parcări a SDM S.A.), conform tarifului perceput de către societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. Administraţia Openville nu îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocării/deblocării/ridicării/relocării autovehiculului.
  • Bicicletele, scuterele, motocicletele și alte vehicule de tip moped vor fi parcate în locurile special amenajate şi semnalizate și pot staționa maximum 23 de ore. Parcarea bicicletelor în altă zonă decât cele semnalizate sau parcarea mai mult de 23 de ore dă dreptul administraţiei parcării să blocheze și/sau să relocheze bicicleta în cadrul parcării, cu suportarea de către posesorul acestuia a tuturor costurilor aferente, respectiv a unei taxe de 50 lei și a costurilor de parcare pentru durata aferentă a staționării. Parcarea scuterelor, motocicletelor în altă zonă decât cele semnalizate sau parcarea mai mult de 23 de ore dă dreptul administraţiei parcării să blocheze și/sau să relocheze vehiculul în cadrul parcării, cu suportarea de către posesorul acestuia a tuturor costurilor aferente, respectiv costurile de parcare pentru durata aferentă a staționării și taxa de ridicare și relocare în incinta Ansamblului Openville, în cuantum de 300 lei, conform tarifului perceput de către societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. și taxa de deblocare de 100 lei. În cazul în care autovehiculul va fi ridicat și relocat în cadrul parcării societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., se aplică taxa de ridicare și relocare în cuantum de 500 lei și taxa de depozitare de 5 lei/zi (pentru fiecare zi de depozitare a vehiculului în cadrul respectivei parcări a SDM S.A.), conform tarifului perceput de către societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.. Administraţia Openville nu îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocării și/sau relocării vehiculului.
  • Orice pagubă produsă în incinta parcării va atrage răspunderea persoanei care a cauzat paguba și obligația de remediere și/sau de suportare a costurilor aferente remedierii.
  • Administrația Openville/ATT poate grupa, diviza sau reloca locurile de parcare din Parcarea Openville, cu scopul de a extinde şi moderniza sau pentru orice alt motiv comercial. În perioada de realizare a acestor operaţiuni, accesul în parcare pe bază de tichet poate fi restricționat și utilizarea cartelelor va fi întreruptă dacă este necesar.
  • Parcarea este supravegheată video. Camerele video sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor, înregistrările video nefiind disponibile publicului;
  • Administraţia parcării nu îşi asumă responsabilitatea pentru integritatea autoturismelor şi a bunurilor lăsate în acestea;
  • Toate tarifele prevăzute în prezentul Regulament conțin TVA.
  • Sunt interzise următoarele aspecte în cadrul pacării Openville:
    • parcarea pe locurile unde oprirea şi/sau staţionarea sunt interzise;
    • parcarea pe căile de acces/evacuare;
    • parcarea pe locurile marcate şi rezervate pentru autovehiculele persoanelor cu mobilitate redusă sau dizabilități, cu excepţia persoanelor ce au acest drept şi dovada este afişată vizibil;
    • nerespectarea semnalisticii și a marcajelor din zona de parcare;
    • parcarea pe locurile de parcare destinate maşinilor de intervenţie aparţinând organelor de poliţie, pompierilor şi serviciilor de ambulanţă, fără a avea acest drept;
    • accesul şi circulaţia autovehiculelor care funcţionează cu instalaţie GPL, a autovehiculelor cu gabarit depăşit, a celor cu tracţiune animală, precum şi a acelora cu remorci sau care prezintă vizibil defecţiuni;
    • accesul în parcare cu maşini pentru efectuarea cursurilor auto aferente şcolilor de şoferi;
    • lăsarea în autovehicule a minorilor nesupravegheați, a animalelor nesupravegheate, a substanţelor inflamabile sau a obiectelor periculoase;
    • fumatul;
    • efectuarea de reparaţii auto, de orice activităţi de mentenanţă auto (ex. schimburi de ulei sau antigel) sau alimentarea cu combustibil;
    • accesul pietonilor pe căile de acces pentru autovehicule; acesta se realizează prin căile de acces/benzile semnalizate ca fiind destinate pentru utilizare de către pietoni;
    • expunerea spre vânzare a autovehiculului sau postarea de afișe cu anunțuri de vânzare a autovehiculului;
    • depozitarea în orice zonă a parcării a oricăror materiale, produse, obiecte, etc.

   

 • II. REGULI PRIVIND ACCESUL ÎN PARCARE – APLICABILE CHIRIAȘILOR DIN CLĂDIRILE DE BIROURI UNITED BUSINESS CENTER DIN CADRUL OPENVILLE
  • Cu privire la locurile de parcare alocate Chiriașilor din Clădirile UNITED BUSINESS CENTER Timișoara din cadrul Openville în baza contractelor de închiriere a locurilor de birouri, utilizarea respectivelor locuri de parcare se realizează de către Chiriași și/saude către persoanele autorizate de aceștia în baza unui Regulament de parcare distinct, destinat Chiriașilor din Clădirile de birouri, care va fi afișat în zonele de parcare din cadrul Openville special delimitate pentru folosirea de către Chiriașii din Clădirile United Business Center.

 

III.  REGULI SPECIFICE ȘI/SAU SUPLIMENTARE APLICABILE EXCLUSIV CLIENȚILOR CARE AU ÎNCHEIAT UN CONTRACT DE ACCES ÎN PARCARE PENTRU      ABONAMENT LUNAR

  • Utilizatorii/beneficiarii unui abonament de parcare se supun regulilor general aplicabile prevăzute la Secțiunea I din prezentul Regulament și regulilor din prezenta Secțiune III.Achiziționarea unui abonament lunar se realizează la Centrele Info Parking, în limita numărului de abonamente disponibile la data solicitării. Administrația Openville își rezervă dreptul de a stabili modalitatea achiziționării abonamentelor lunare și de a limita numărul de abonamente, raportat la necesitățile operaționale, de management și alte aspecte cu privire la optimizarea funcționării locațiilor din cadrul Ansamblului Openville.Achiziționarea unui abonament lunar conferă titularului abonamentului dreptul de a parca în limita locurilor de parcare disponibile la momentul accesării parcării și nu asigură acestuia un loc rezervat sau nominal. Administrația Openville nu își asumă obligația de a garanta un anumit număr de locuri libere sau de a rezerva un loc de parcare titularului abonamentului. Încheierea unui contract de abonament lunar conferă beneficiarului dreptul de a accesa parcarea pe baza cartelei de acces eliberată acestuia și de a parca în limita locurilor de parcare disponibile.Pentru fiecare abonament pentru care se eliberează o cartelă de acces, utilizatorul/beneficiarul are obligația de a indica numărul de înmatriculare și marca autovehiculului și nu are dreptul să folosească cartela pentru a parca un alt autovehicul în parcare. Este permisă staționarea pentru cel mult o perioadă de 23 de ore consecutive. Dacă se depășește această perioadă maximă de staționare, cartela de acces va fi blocată, abonamentul lunar va fi anulat și, începând cu ora a 24-a de staționare, se aplică tariful de parcare prevăzut în prezentul Regulament și Administrația Openville are dreptul de a bloca și reloca autovehiculul. Pentru ridicarea fiecărui autovehicul și relocarea sa în Ansamblul Openville, se aplică clientului taxa de ridicare și/sau mutare/relocare, în cuantum de 300 lei, conform tarifului perceput de către societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. și taxa de deblocare de 100 lei. În cazul în care autovehiculul va fi ridicat și relocat în cadrul parcării societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., se aplică taxa de ridicare și relocare în cuantum de 500 lei și taxa de depozitare de 5 lei/zi (pentru fiecare zi de depozitare a vehiculului în cadrul respectivei parcări a SDM S.A.), conform tarifului perceput de către societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. Administraţia Openville nu îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocării/ deblocării/ mutării și/sau relocării autovehiculului. În cazul în care, ulterior, utilizatorul dorește accesarea parcării în baza unui abonament, acesta va trebui să achiziționeze un nou abonament și să suporte costurile aferente.Pierderea sau distrugerea cartelei de acces se taxează cu 25 lei. În cazul pierderii cartelei de acces, va fi anunțat Centru Info Parking pentru blocarea cardului respectiv. Cardul de parcare este nominal și nu este transmisibil.
   • ATTRIUS DEVELOPMENTS R.L. („ATT”) îşi rezervă dreptul de a cesiona/nova contractul sau oricare dintre drepturile sale, inclusiv creanţele pe care urmează să le primească în baza contractului, către orice terţă parte fără consimţământul sau notificarea prealabilă a Beneficiarului. Beneficiarul consimte necondiţionat la această viitoare cesionare/novare a contractului şi este de acord că ATT va fi complet eliberată de toate obligaţiile ce-i revin în temeiul contractului, iar aceste obligaţii îi vor reveni cesionarului;

 

   • În cazul în care Administrația Openville/ATT desfășoară anumite lucrări și se impune întreruperea utilizării cartelelor de acces pe durata executării unor astfel de operațiuni, Beneficiarul va primi un discount la plata Prețului egal cu valoarea integrală a Prețului datorat conform contractului pe durata realizării lucrărilor de către ATT, orice alte obiecţii, implicări, revendicări, pretenții și măsuri reparatorii, de constrângere, de executare silită sau de încetare a Contractului care ar fi putut fi invocate de către Beneficiar pentru aceste motive fiind înlăturate în mod expres;

 

   • ATT are dreptul, cu o notificare prealabilă de 2 (două) zile, să denunțe unilateral contractul de acces în parcare cu privire la abonamentul de parcare și va restitui utilizatorului/beneficiarului valoarea abonamentului calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea abonamentului, orice alte obiecţii, implicări, revendicări, pretenții și măsuri reparatorii, de constrângere, de executare silită sau de încetare a Contractului care ar fi putut fi invocate de către Beneficiar pentru aceste motive fiind înlăturate în mod expres;

 

   • Cu singura condiție ca ATT să probeze faptul că Beneficiarul nu a executat, a executat cu întârziere și/sau necorespunzător vreuna sau mai multe dintre obligațiile sale conform contractului și/sau Regulamentului Parcării, Beneficiarul va despăgubi ATT contra tuturor cheltuielilor, pagubelor şi răspunderilor ce survin direct sau indirect din orice încălcare a unei obligaţii a Beneficiarului, sub incidenţa contractului și/sau a Regulamentului Parcării;

Administrația Openville/ATT își rezervă dreptul de a limita numărul de abonamente, raportat la necesitățile operaționale, cele care privesc managementul parcării sau alte aspecte;

Beneficiarul este de drept în întârziere cu privire la executarea tuturor și a oricărora dintre obligațiile sale prevăzute în Contract începând cu momentul scadenței acestora.

  • Administrația Openville își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament!
  • Ultima actualizare : 04.04.2018
  • Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să contactaţi Centrele Info Parking. 
  • Vă mulțumim!