POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR
IULIUS MALL IASI

Prelucrăm datele pe care ni le puneţi la dispoziţie în mod prietenos şi cu bună-voinţă.

Prin urmare, va informam ca, incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare “Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.
ATTRIUS DEVELOPMENTS SRL, compania care administreaza Iulius Mall Iasi, se aliniaza prevederilor Regulamentului si va informeaza asupra a cateva aspecte importante.
1. Prelucrarea datelor
1.1. Campaniile cu premii
Prin inscrierea la campaniile cu premii organizate de ATTRIUS DEVELOPMENTS SRL in Iulius Mall Iasi, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul campaniilor şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L, pe perioada desfasurarii campaniei.
Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. în conformitate cu Regulamentul, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 6568 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Scopurile pentru care sunt solicitate datele personale ale Participantilor sunt legate strict de identificarea si validarea castigatorilor, ca de exemplu:
• Nume, Prenume: verificarea identității participantului/câștigătorului campaniei, confirmarea ridicării premiului câștigat (dacă este cazul) și îndeplinirea obligațiilor legale financiare/fiscale.
• Număr telefon: anuntarea castigatorilor si validarea inscrierii in tombola, prin primirea unui sms pe numarul de telefon al participantului.
• E-mail: Participantul trebuie sa transmită datele acestui câmp pentru a fi informat despre câstig. De asemenea, informația va fi utilizată pentru transmiterea de materiale promoționale privind campaniile organizate de către ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., doar după transmiterea consimțământului expres al participantului, la finalizarea campaniei; in timpul campaniei, e-mailul va fi folosit pentru transmiterea de informatii referitoare la desfasurarea campaniei la care s-a înscris participantul.
• Data nașterii: necesară pentru a confirma că participantul este adult și este eligibil pentru câștig.
Temeiul prelucrarii este constituit de consimtamantul exprimat de dumneavoastra, regulamentul campaniei si prevederile legale aplicabile.
La încheierea campaniei, fiecare participant va primi un e-mail prin care poate confirma dorința sa de a primi materiale informative referitoare la campaniile promoționale desfășurate de către ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. Dacă participantul nu își oferă consimțământul expres, ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. se obligă să șteargă datele personale ale participanților, cu exceptia datelor furnizate de câștigători, care vor fi folosite în vederea îndeplinirii obligațiilor financiar fiscale, conform legislației fiscale și vor fi arhivate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Pentru martorii care participă la extragere sunt colectate numele, prenumele, serie și număr carte de identitate, pentru a certifica modalitatea de desfășurare a extragerii.
Pentru câștigătorii campaniilor sunt colectate datele mai jos menționate și semnături pe procesele verbale de preluare a premiilor, în scopul de a se confirma ridicarea premiului și identitatea câștigătorului, pentru îndeplinirea obligațiilor financiare, fiscale care revin companiei ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L.. Aceste date sunt colectate prin intermediul Asistentelor relații cu publicul de la Centrele Informaționale, care predau premiile, ajungând ulterior în departamentul Contabilitate, unde sunt stocate conform legislației fiscale și vor fi arhivate în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Participanții și câștigătorii au la dispoziție informații asupra colectării și utilizării datelor și la punctul „Prelucrarea datelor personale” din cadrul regulamentului campaniei, document autentificat la notariat și publicat prin intermediul website-ului www.iuliusmall.com și la Centrele Informaționale, în format fizic.
Pentru toți participanții campaniei, datele utilizate de către ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. sunt adresele de e-mail, prin trimitere de newslettere informative, și numărul de telefon, pentru trimiterea SMS-ului de validare a intrării în campanie.
Pentru câștigătorii premiilor oferite prin tragere la sorti sub valoarea de 600 lei, sunt colectate prin intermediul proceselor verbale următoarele informații: nume, prenume, CNP, statul de rezidenta, elemente solicitate de Codul Fiscal pentru confirmarea ridicării premiului de către câștigători. De asemenea pentru deductibilitatea cheltuielilor, efectuate de ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. cu distribuirea acestor premii se va solicita si copia actului de identitate.
Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
“ART. 25 – Cheltuieli
(1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale.
Norme metodologice – SECȚIUNEA a 5-a – Cheltuieli
13. (1) În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) cheltuielile de reclamă și publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și demonstrații la punctele de vânzare, precum și alte bunuri și servicii acordate cu scopul stimulării vânzărilor;”

Pentru câștigătorii premiilor cu o valoare de peste 600 lei, la care exista obligativitatea declararii si platii impozitului aferent (declarația 205 – Declaratie informativa privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit; OPANAF 3695/2016, OPANAF 3726/2017) sunt colectate prin intermediul proceselor verbale, următoarele informații: nume, CNP, și statul de rezidenta, prin intermediul. De asemenea, sunt pastrate si copii ale cartii de identitate, conform prevederilor legii 227/2015, art 132, pentru validarea corecta a declaratiei.
Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
ART. 132 – Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă
(1) Plătitorii de venituri, cu regim de reținere la sursă a impozitelor, sunt obligați să calculeze, să rețină, să plătească și să declare impozitul reținut la sursă, până la termenul de plată a acestuia inclusiv.
(2) Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepția plătitorilor de venituri din salarii și asimilate salariilor, din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din arendare, precum și a persoanelor juridice care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului datorat de persoana fizică potrivit art. 125 alin. (8) și (9), care au obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

Extras din ORDIN Nr. 3695/2016 (NSTRUCȚIUNI privind completarea formularului 205 “Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă …”)
Pentru fiecare tip de venit plătit se generează, în același formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit.
Col. 1 – se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul de venit a reținut impozit la sursă și/sau a efectuat plata veniturilor.
Col. 2 – se completează, după caz, “Rezident” sau “Nerezident”, potrivit situației fiecărui beneficiar de venit de la momentul realizării venitului.
Col. 3 – se completează numai în situația beneficiarilor de venit nerezidenți, înscriindu-se statul al cărui rezident este persoana nerezidentă la momentul realizării venitului.
Col. 4 – se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Col. 5 – se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului de venit nerezident, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este persoana fizică nerezidentă

1.2. Newsletterele informative prin intermediul website-ului
În cazul în care aţi optat, prin intermediul website-ului www.iuliusmall.com/iasi, să vă înscrieţi adresa de e-mail pentru a primi newslettere informative despre Iulius Mall Iasi, vă asigurăm că nu vom folosi adresa dvs în alte scopuri decât cel mai sus amintit.
De asemenea, în orice moment puteți să vă dezabonați de la primirea newletter-ului, prin click pe link-ul “Dezabonare”, din partea de jos a newsletter-ului.
1.3. Evenimentele organizate și găzduite de Iulius Mall Iasi
Vă informăm că, în scopuri de marketing și promovare, surprindem imagini cu persoanele care se află în public la evenimentele noastre și este posibil ca aceste imagini să apară pe pagina noastra de Facebook sau în presa. Daca nu doriti sa fiti suprins in imagini, va rugam sa va exercitați acest drept spunandu-i fotografului sau trimitandu-ne o cerere scrisă pentru a inlatura fotografia respectiva.
1.4. Programul Card Partener
Prin înscrierea la Fidelity by Iulius Mall Iasi program organizat de ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. în Iulius Mall Iasi, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul programului şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a ATTRIUS DEVELPMENTS S.R.L, pe perioada desfasurarii programului.
Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. în conformitate cu Regulamentul, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 6568 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Scopurile pentru care sunt solicitate datele personale (obligatorii) ale Participanților sunt legate strict de identificarea si validarea participanților, ca de exemplu:
• Nume, Prenume: verificarea identității participantului, confirmare ridicare voucher sau cec cadou câștigat (dacă este cazul).
• E-mail: Participantul trebuie sa transmită datele acestui câmp pentru a confirmare cont și verificare identitate. De asemenea, informația va fi utilizată pentru transmiterea de materiale promoționale privind campaniile organizate de către ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., doar după transmiterea consimțământului expres al participantului, la finalizarea programului.
• Data nașterii: necesară pentru a confirma că participantul este adult și este eligibil pentru participare.
Temeiul prelucrarii este constituit de consimțământul exprimat de dumneavoastră, regulamentul programului si prevederile legale aplicabile.
Pentru participanții programului sunt colectate datele mai jos menționate și semnături pe procesele verbale de preluare a premiilor, în scopul de a se confirma ridicarea premiului și identitatea participantului, pentru îndeplinirea obligațiilor financiare, fiscale care revin companiei ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L.. Aceste date sunt colectate prin intermediul Asistentelor relații cu publicul de la Centrele Informaționale, care predau vouchere si cecurile cadou, ajungând ulterior în departamentul Contabilitate, unde sunt stocate conform legislației fiscale și vor fi arhivate în conformitate cu prevederile legale aplicabilearticipanții au la dispoziție informații asupra colectării și utilizării datelor și la punctul „Prelucrarea datelor personale” din cadrul regulamentului programului, document autentificat la notariat și publicat prin intermediul website-ului http://www.fidelityiuliusmall.ro/iasi și la Centrele Informaționale, în format fizic.
2. Drepturile dumneavoastra
2.1 Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
2.2. Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
2.3. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment a datelor dumneavoastra, exceptand atunci cand este in scopul indeplinirii unui scop legal.
2.4. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte.
2.5. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) sau la limitarea prelucrarii inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem sau sa modificam modul in va care utilizam datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista nici un alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
Participanții beneficiază de drepturile mai sus menționate și de orice alte drepturi conferite de Regulament sau alte acte normative aplicabile și pot să își exercite aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise la adresa: Str. Palas nr. 7 A, Administratia Palas Mall, etaj 2 (Palas Mall) , în atenţia Departamentului Marketing.
3. Perioada de stocare a datelor
Daca nu vă exprimati dreptul la a fi uitat, datele dumneavoastra sunt stocate pe perioada indeplinirii scopului pentru care au fost colectate si pentru a indeplini obligatiile legale aferente, si nu vor fi transferate catre terti fara acordul dumneavoastra exprimat expres.
In plus, din 25 mai 2018, pentru intrebari si cerinte legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa marketing.imis@iuliusmall.com.

Management Iulius Mall Iasi, prin
ATTRIUS DEVELOPMENTS SRL